Verandering van btw-stelsel EU in voorbereiding

Grote verandering van het btw-stelsel binnen de EU in voorbereiding

Al na het verschijnen van het rapport van de Europese Commissie over onder andere btw-fraude in 2014 gingen er geluiden op over een hervorming van het belastingstelsel in de Europese Unie. Ook bij het publiceren van het rapport over 2015 deelt Eurocommissaris Moscovici opnieuw mee dat er verandering moet komen in het btw-stelsel. De grootste verandering zal zijn voor de btw op export binnen EU-landen. Nu zit er nog 0% btw op goederen die geëxporteerd worden, maar dat moet veranderen.

Huidige systeem gevoelig voor fraude

De huidige btw op export is 0% en de importeur moet in eigen land de belasting aangeven. Deze opzet van het systeem zet de deur open voor zogeheten plof- of carrouselfraudes. Hierbij wordt een product voor 0% btw geëxporteerd en de importeur verkoopt het vervolgens met btw door. De importeur geeft die btw dan echter niet aan in eigen land en verdwijnt na de transactie in het niets.

Fraude zorgt voor flink btw-gat

Dit soort fraude met btw kost de Europese Unie zo’n €50 miljard per jaar. Dit is het gat tussen de verwachte inkomsten uit btw en de btw die uiteindelijk daadwerkelijk geïnd wordt door de lidstaten.

Exporteur draagt btw van bestemmingsland af

Er ligt al een voorstel voor een nieuwe werkwijze. Hierbij moeten leveranciers van goederen of diensten die deze exporteren naar andere EU-landen btw in rekening brengen bij hun afnemers. Deze btw moet zijn volgens het tarief van het land van bestemming van de goederen of diensten. Vervolgens moet de exporteur deze btw afdragen aan het eigen land, waarna die het geld overmaakt naar de lidstaat van bestemming.

Stabielere interne markt

Naast dat de btw-fraude hiermee aan zal worden gepakt, levert het ook voordeel op voor de interne markten. Het doorsturen van de btw naar het land van bestemming maakt het namelijk niet langer voordelig voor ondernemingen om zich in een land met een laag btw-tarief te vestigen. Hierdoor komt er meer vrijheid voor de EU-landen voor het vaststellen van de nationale tarieven aan belasting.

Unaniem besluit nodig

Voordat het plan echter doorgevoerd kan worden, moeten alle lidstaten het er unaniem mee eens zijn. Dit kan nog wel eens een struikelblok zijn, omdat niet elk EU-land in dezelfde mate getroffen wordt door btw-fraude.

Het is de bedoeling dat de maatregel in 2022 in werking treedt.