Nieuw btw-nummer voor bedrijven met één eigenaar

Vanaf 1 januari 2020 gaan alle eenmanszaken of bedrijven met één eigenaar een nieuw btw-nummer gebruiken. In dit nieuwe btw-identificatienummer of btw-ID is niet langer het BSN- of Burgerservicenummer van de ondernemer, zzp’er of freelancer verwerkt. Het nieuwe btw-nummer is voor iedere ondernemer uniek en bestaat in totaal uit veertien tekens.

Oude btw-nummer wordt omzetbelastingnummer

Alle eenmanszaken hebben het nieuwe btw-nummer reeds per brief ontvangen van de Belastingdienst. Zo kunnen zij hun administratie hier alvast op aanpassen. Het nieuwe btw-nummer, dat eenmanszaken gaan gebruiken in hun contacten met klanten en leveranciers, bevat straks niet langer het Burgerservicenummer van de eigenaar. Het btw-identificatienummer bestaat uit veertien tekens, namelijk de landcode NL, negen cijfers, de hoofdletter ‘B’ en een tweecijferig controlegetal. De eenmanszaken houden het oude btw-identificatienummer voor hun btw-aangifte en andere correspondentie met de Belastingdienst. Het oude btw-nummer krijgt daarbij wel een andere naam en gaat per 2020 omzetbelastingnummer heten. Het btw-identificatienummer gebruiken ondernemers eveneens voor intracommunautaire transacties, ofwel handel binnen de Europese Unie. Voor deze handel is het belangrijk dat ondernemers het nieuwe nummer tijdig doorgeven.

Nieuw btw-nummer in verband met privacy

Per 1 januari 2020 moeten ondernemers hun btw-identificatienummer niet alleen verplicht op bijvoorbeeld hun briefpapier en facturen gaan vermelden, maar ook op hun website. Op deze manier identificeren zij zich als btw-plichtig op het internet en in andere communicatie-uitingen. Hiermee voldoen ze aan de wettelijke eisen, die aan eenmanszaken worden gesteld. Veel kleine ondernemers, zzp’ers of freelancers wilden voorheen, in verband met hun privacy, hun btw-nummer liever niet op het internet vermelden. Zij waren bijvoorbeeld bang voor identiteitsfraude. De Autoriteit Persoonsgegevens liet eerder al weten dat het vermelden van het Burgerservicenummer in het btw-nummer ongewenst, privacygevoelig en niet legitiem is. In totaal zijn er circa 1,3 miljoen eenmanszaken in ons land, die vanaf 2020 hun privacy weer beter kunnen waarborgen.

Wat is een eenmanszaak?

Een eenmanszaak is een bedrijf met één eigenaar. Deze ondernemer is als
persoon volledig verantwoordelijk voor het bedrijf. De veel voorkomende
rechtsvorm eenmanszaak is populair onder startende ondernemers, zzp’ers en
freelancers. Dit komt, omdat een eenmanszaak bij het opstarten meestal meer
belastingvoordeel oplevert dan bij andere rechtsvormen, zoals een bv.
Bovendien is een eenmanszaak makkelijk op te richten. Het vraagt alleen een
bezoek aan de Kamer van Koophandel en het eenmalig betalen van inschrijfgeld.
Het nadeel van het hebben van een eenmanszaak is dat ondernemers ook privé
aansprakelijk zijn voor eventuele schulden. Bovendien is, als de eigenaar in
gemeenschap van goederen is getrouwd, ook de partner hiervoor aansprakelijk.
In tegenstelling tot wat het woord eenmanszaak doet vermoeden, kan een
eigenaar wel personeel in dienst hebben. De naam zegt alleen iets over de
rechtsvorm en niet over het aantal mensen, dat er werkt.