Invloed Kleineondernemersregeling op de BTW aangifte

De kleine ondernemersregeling (KOR) is een fiscale regeling in Nederland die van invloed kan zijn op de btw-aangifte van kleine ondernemers. De regeling is bedoeld om de administratieve lasten te verminderen voor ondernemers met een jaarlijkse omzet onder een bepaalde grens.

Vóór 2020 was de KOR gebaseerd op een vermindering van de te betalen btw. Ondernemers met een jaarlijkse omzet van maximaal €20.000 konden ervoor kiezen om geen btw in rekening te brengen aan hun klanten en hoefden ook geen btw-aangifte te doen. Hierdoor hadden ze minder administratieve verplichtingen. Echter, ze konden ook geen btw die ze zelf hadden betaald aftrekken.

Vanaf 2020 is de KOR gewijzigd naar een vrijstelling van btw. Ondernemers met een jaarlijkse omzet onder de €20.000 (inclusief btw) kunnen ervoor kiezen om de vrijstelling toe te passen. Als ze hiervoor kiezen, zijn ze vrijgesteld van het berekenen en afdragen van btw aan de Belastingdienst. Dit betekent dat ze geen btw-aangifte hoeven in te dienen. Daarnaast mogen ze de btw die ze zelf hebben betaald ook niet aftrekken.

Het toepassen van de KOR heeft dus invloed op de btw-aangifte. Als een ondernemer ervoor kiest om de vrijstelling toe te passen, vervalt de verplichting om btw-aangifte te doen. Ze hoeven geen btw-bedragen in te vullen in de aangifte en zijn vrijgesteld van de administratieve verplichtingen die hiermee gepaard gaan. Het kan echter ook betekenen dat ze geen btw kunnen terugvragen over hun zakelijke uitgaven.

Het is belangrijk op te merken dat de keuze voor de KOR bindend is voor een periode van drie jaar. Ondernemers moeten dus zorgvuldig afwegen of de voordelen van de regeling opwegen tegen het verlies van de mogelijkheid om btw terug te vragen. Het kan verstandig zijn om advies in te winnen bij een belastingadviseur of de Belastingdienst om te bepalen of de KOR geschikt is voor hun specifieke situatie.