Btw op fysiotherapie

BTW fysiotherapie RotterdamFysiotherapie BTW vrijgesteld

Fysiotherapie BTW vrijgesteld voor medische beroepsbeoefenaren. Medische beroepsbeoefenaren zijn wettelijk vrijgesteld van het berekenen van BTW over hun diensten. De wettekst hiervan vind u hier.

De vrijstelling voor persoonlijke gezondheidskundige verzorging heeft betrekking op de mens.
Praktisch gezien is er sprake van de vrijstelling als een behandeling gericht is op de gezondheid van een patiënt. Daarbij kan de gezondheid worden beschermd, instand gehouden of worden hersteld. De handeling van de fysiotherapeut moet dus gericht zijn op diagnose van het ziekteverschijnsel en deze waar mogelijk te genezen.

Voorwaarden vrijstelling Fysiotherapie BTW

De voorwaarden voor vrijstelling van BTW zijn algemeen geformuleerd in de wet. Het gaat om medici die een BIG geregistreerd beroep uitoefenen. Fysiotherapeuten vallen in zogenaamde artikel 3 beroepsgroepen. Details hiervan kunt u hier verder nalezen. Een fysiotherapeut heeft daarmee een beschermde beroepstitel, is verplicht zich in het BIG register te registreren en valt onder tuchtrecht.

De BIG registratie (via de wet BIG) is in het leven geroepen om de kwaliteit van onze gezondheidszorg op een hoog niveau te behouden. Het beschermt patiënten tegen mogelijk onzorgvuldig of ondeskundig handelen door een fysiotherapeut. Via het BIG register kan ook worden gecontroleerd of een fysiotherapeut voldoet aan de te stellen eisen.

Mocht een fysiotherapeut buiten zijn deskundigheidsgebied behandelen, maar toch een gelijkwaardige kwaliteit behalen is de regeling ook van toepassing. Voor meer informatie hierover zie de website fysiotherapie Rotterdam Hoogvliet.

Er is dus voor een fysiotherapeut sprake van fysiotherapie btw vrijstelling.
Mocht de belastingdienst in eerste aanleg toch een BTW verplichting opleggen is het verstandig hier bezwaar tegen te maken.

Het is dus ook zo dat er geen BTW voorheffing voor een fysiotherapeut mogelijk is onder de vrijstelling. Hier dient u natuurlijk rekening mee te houden bij het aankopen van activa of het maken van kosten voor uw onderneming.

Een voorbeeld van een geregistreerde fysiotherapie praktijk Rotterdam Hoogvliet vind je hier.