De kleineondernemersregeling (KOR) verandert

Per 1 januari 2020 verandert de kleineondernemersregeling (KOR) in de btw-regelgeving. Waar dit voorheen een belastingvermindering was, komt er nu een btw-vrijstelling. Iedere ondernemer, ongeacht de rechtsvorm, met een omzet onder de 20.000 euro kan gebruikmaken van de nieuwe kleineondernemersregeling. Ook een vereniging of stichting mag kiezen voor de nieuwe vrijstellingsregeling. 

KOR in 2019

De huidige regeling is gebaseerd op het bedrag dat je af moet dragen aan btw en bestaat uit een belastingvermindering. Je kunt tot eind 2019 gebruikmaken van deze regeling. De voorwaarden zijn dat het saldo van de ontvangen btw minus de betaalde btw jaarlijks minder is dan 1.883 euro. In dit geval draag je minder btw af en in sommige gevallen zelfs niets. De huidige KOR is alleen beschikbaar voor natuurlijke personen (eenmanszaak/ZZP) of een samenwerking van natuurlijke personen, zoals in een maatschap of VOF. 

Belangrijkste veranderingen kleineondernemersregeling 2020

In 2020 gaat de nieuwe kleineondernemersregeling van kracht, die bestaat uit een omzetgerelateerde vrijstelling van omzetbelasting. Je kunt hier gebruik van maken als je omzet ex. btw niet hoger is dan 20.000 euro per kalenderjaar. Voor de omzet tellen alle diensten en leveringen mee die zonder toepassing van de nieuwe regelgeving wel btw belast zijn. Daarnaast telt de btw-vrijgestelde omzet uit levering en verhuur van onroerende zaken, verzekeringsdiensten en financiële diensten mee voor het bepalen van de omzetgrens. De omzet uit overige btw-vrijgestelde diensten telt niet mee voor het bepalen van de omzetgrens. Om in je privéleven of op kantoor de kosten laag te houden kun je energieprijzen vergelijken om te besparen op de energielasten.

Kies jij voor de nieuwe KOR?

Het staat iedere ondernemer vrij om voor deze nieuwe vrijstellingsregeling te kiezen. Indien je hiervoor kiest mag je geen btw meer berekenen of je leveringen en diensten. Ook mag je de voorbelasting (btw op kosten) niet langer aftrekken. Het voordeel is dat je administratiedruk afneemt doordat je geen btw-aangifte in hoeft te dienen en een beperkte btw-administratie moet bijhouden. Je keuze om gebruik te maken van de nieuwe KOR geldt voor minimaal drie jaar, of tot je de omzetgrens van 20.000 euro overschrijdt. Indien je meer omzet maakt dan 20.000 euro in een kalenderjaar moet je btw gaan berekenen vanaf de levering of dienst waarmee je de grens overschrijdt. Op dit moment moet je weer een normale btw-administratie bijhouden. De omzet die je onder de 20.000 euro verdient hebt, blijft vrij van btw. Op het moment dat je de grens hebt overschreden kun je de komende drie jaar niet opnieuw gebruikmaken van de regeling.

Wanneer is de KOR ongunstig?

Er zijn verschillende dingen om te bedenken voordat jij je aanmeldt voor de nieuwe KOR. Deze regeling valt namelijk niet automatisch gunstig uit. Zo kun je de btw op een investering niet verrekenen als voorheffing op het moment dat je een grote investering gaat doen. Als je de afgelopen vijf jaar investeringen hebt gedaan en de btw als voorheffing hebt afgetrokken krijg je daarnaast te maken met een herziening van de btw, indien het afgetrokken bedrag gedeeld door vijf jaar meer dan 500 euro is. In dit geval moet je de btw terugbetalen. Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst.