Laag btw-tarief wordt verhoogd

BTW verhoging

Laag btw-tarief wordt verhoogd

Al in 2017 werd het aangekondigd: een verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9%. Deze verhoging wordt doorgevoerd per 1 januari 2019. Wat voor invloed heeft dit op uw financiën?

Verhoging van 6 naar 9 procent

In het regeerakkoord van 2017 werd al aangekondigd dat er in het Belastingpakket van 2019 een wetsvoorstel zou zitten om het lage btw-tarief met 3% te verhogen. Dit betekent dat het lage btw-tarief stijgt van 6% naar 9%. Deze verandering zal ingaan per 1 januari 2019.

Maar op wat voor soort producten en diensten is dit verlaagde btw-tarief nu eigenlijk van toepassing? Een paar voorbeelden hiervan zijn voedingsmiddelen, geneesmiddelen, overnachtingen in hotels, kappersdiensten en verschillende reparatiediensten, zoals fietsreparatie en kledingreparatie.

Voorbereidingen treffen

Deze aangekondigde verhoging van het lage btw-tarief heeft gevolgen voor u als uw producten of diensten onder het lage tarief vallen. Om dit vernieuwde btw-tarief door te voeren, zult u dus op tijd verschillende voorbereidingen moeten treffen. Denk hierbij aan het updaten van de prijzen op offertes en het aanpassen van uw administratie. Indien dit van toepassing is, zullen ook prijzen in kassa’s veranderd moeten worden.

Als u dit op tijd doet, bespaart u dat gedoe en stress later!

De datum van uw producten en diensten

Het is belangrijk dat u bij het doorvoeren van deze verandering let op de datum! Omdat de verhoging pas ingaat vanaf 1 januari 2019, vallen diensten en producten die nog in 2018 geleverd worden onder het oude tarief van 6%. Diensten en producten die op en na 1 januari 2019 geleverd worden, vallen logischerwijs onder het verhoogde tarief van 9%.

Vooruitbetalingen

Alleen hoe zit het met diensten en producten die pas in 2019 geleverd zullen worden, maar waarvoor al in 2018 een vooruitbetaling is gedaan? Gaat de Belastingdienst hiervoor in 2019 alsnog de extra 3% opeisen? Recent is aangekondigd dat dit niet het geval zal zijn. Voor vooruitbetalingen in 2018 mag het tarief van 6% worden berekend. Achteraf zal u niet alsnog de overige 3% af hoeven te dragen.

Het btw-tarief doorbelasten

Belast u het btw-tarief door in uw producten en/of diensten, dan zal u uw nettoprijzen aan moeten passen. Om dit te doen, zal u eerst de brutoprijs van een product moeten berekenen. Daarna kunt u over die prijs de nieuwe belasting van 9% berekenen.

De brutoprijs kunt u berekenen door het bedrag te vermenigvuldigen met 100/106. Vervolgens kunt u over deze prijs de btw van 9% berekenen om tot de nieuwe prijs te komen. Voor meer duidelijkheid kunt u het rekenvoorbeeld aan het einde van dit artikel bekijken.

Gevolgen voor uw winst

Het is uiteraard niet verplicht om het btw-tarief door te belasten aan de klant. Als u dit niet doet, daalt uw winst natuurlijk wel, omdat u hierover 3% meer belasting moet afdragen. Mede daarom is het van belang dat u voorbereidingen treft voor de verhoging van het btw-tarief.

Rekenvoorbeeld

U verkoopt een product voor €40,00, dit is inclusief 6% btw. Om de verkoopprijs zonder de btw te berekenen, vermenigvuldigt u dit bedrag met 100/106, als volgt: (100/106) x 40 = €37,74.

Nu kunt u over deze prijs de nieuwe btw van 9% berekenen door het bedrag te vermenigvuldigen met 1,09. De verkoopprijs na de btw-verhoging wordt dan: 37,74 x 1,09 = €41,14.