Btw privégebruik bedrijfsauto terugvragen

BTW privégebruikBTW privégebruik bedrijfsauto terugvragen

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de fiscus mogelijk te veel btw voor het privégebruik van de bedrijfsauto heeft gerekend. In twee van de vier proefprocessen is deze uitspraak geveld.
Het gaat om bezwaarschriften van BTW privégebruik auto sinds 2011.

Jaarlijks zijn er rond de 300.000 bezwaarschriften ingediend bij de belastingdienst. De belastingdienst moet van de Hoge Raad bijna 2 miljoen bezwaren gaan behandelen. Het grootste massa bezwaar van de afgelopen jaren van ondernemers voor btw privégebruik bedrijfsauto. Mochten alle bezwaren worden toegewezen kan de schade voor schatkist tot een half miljard euro oplopen. Een jaarcorrectie kan snel € 2.000 per auto bedragen.

Inhoud bezwaar BTW privégebruik auto

De inhoud van de ondernemers bezwaren gaat over de keuze tussen forfaitaire btw heffing of op basis van de daadwerkelijk verreden kilometers. Deze laatste variant betreft de btw berekening op basis van een volledig juiste kilometeradministratie.

Voor de forfaitaire BTW bijtelling van het privégebruik is er 2,7% over de catalogus waarde van de auto berekend door de belastingdienst. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het verschil tussen de forfaitaire heffing of uitgaande van de daadwerkelijke uitgaven voor het privé gebruik te groot is. Als de ondernemer meer btw heeft betaald op basis van het forfait, heeft hij recht op teruggave van teveel betaalde BTW. De ondernemer moet uiteraard wel de benodigde gegevens overleggen om het teveel betaalde BTW bedrag aan te tonen, dan wel te onderbouwen.

Afwijzing Hoge Raad bezwaren btw privé gebruik

De Hoge Raad heeft in het arrest wel een aantal bezwaren btw privégebruik afgewezen. Deze bezwaren betroffen de vermeende formeel juridische tekortkomingen in de btw regeling. Deze regeling is sinds 2011 van kracht voor het privégebruik van bedrijfsauto’s.

De belastingdienst heeft aangegeven het vonnis te bestuderen. Zij beraad zich nog op de wijze van de afhandeling van de massa bezwaarschriften.

Wij verwachten dat de belastingdienst veel eisen zal stellen aan de onderbouwingen bij een bezwaarschrift. Indirect gaan hier veel kosten mee gepaard voor de ondernemer. De ondernemer kan daarmee ook indirect worden bewogen om haar bezwaar in te trekken of niet gestand te doen. Wij adviseren u vooraf een goede inschatting van kosten te maken, zodat u per saldo niet alle kosten betaald aan onderbouwingen en het proces.