Btw op postzegels

Welk btw-tarief geldt er voor postzegels?

Zoals op vele andere producten, zal ook op postzegels wel belasting zitten, toch? Het is logisch dat veel mensen zo denken, maar toch zitten zij er naast. Er zit namelijk geen btw op postzegels en ook niet op pakketzegels.

Btw op postzegels

Postzegels en pakketzegels vallen onder het 0% tarief, wat betekent dat hier geen belasting over hoeft te worden betaald. Dit scheelt toch weer iets met het versturen van brieven en pakketten.

Op stadspostzegels zit wel btw.

Niet-bruikbare postzegels

Voor postzegels die als verzamelitem gezien worden en van buiten de Europese Unie komen, geldt de belastingvrijstelling echter niet. Als u postzegels importeert vanuit niet-EU-landen die u niet kan gebruiken voor het frankeren van de post, dan geldt het 9%-btarief.

Volgens de Belastingdienst vallen hieronder bijvoorbeeld:

  • Postzegels
  • Fiscale zegels
  • Gefrankeerde enveloppen en postkaarten
  • Eerstedagenveloppen