Btw op e-boeken: binnenkort ook laag btw-tarief

E-boeken gaan ook onder het lage btw-tarief vallen

Lange tijd vielen digitale boeken, tijdschriften en papers niet onder het lage btw-tarief. Dit terwijl gewone boeken daar wel onder vallen. De reden hiervoor was dat het lage tarief enkel gold voor boeken die als zodanig herkenbaar waren en digitale versies zijn dat niet. In oktober 2018 is door de ministers van financiën in de Europese Unie een overeenkomst bereikt om digitaal drukwerk nu ook onder het lage tarief te tellen.

Eerlijke concurrentie

Volgens het Nederlandse kabinet zorgt deze gelijke belasting van fysieke boeken en digitale boeken voor een eerlijkere concurrentie tussen de verschillende uitgevers. Dit is met name van belang nu er steeds meer digitalisering optreedt binnen de economie. Hierom had de Nederlandse overheid dan ook al langer de wens om e-boeken tot het lage btw-tarief te laten rekenen.

Datum van verandering onbekend

Het is nog niet duidelijk wanneer deze verandering precies doorgevoerd wordt in Nederland. Dit besluit is aan het kabinet en het parlement. Door de verlaging van de belasting op digitale boeken gaan de belastinginkomsten hieruit natuurlijk omlaag. Dat moet elders in de begroting op worden gevangen.

Moeilijkheden rondom beslissing

Nederland wilde digitale boeken al eerder tot het lage btw-tarief rekenen, maar de EU deed langer over dit besluit vanwege onenigheid over de beslissing. Tsjechië blokkeerde de verandering namelijk, omdat Frankrijk een andere wet, die Tsjechië graag wilde, tegenhield. Uiteindelijk is er een overeenkomst bereikt over beide wetten.