Btw op water en gedemineraliseerd water

BTW Water en BTW Gedemineraliseerd water kan onder het BTW laag tarief vallen. Maar ook onder het BTW hoog tarief vallen. Ook Diensten die verband houden met Gedemineraliseerd water. Maar dit geldt ook voor andere soorten water.

Water BTW laag tarief

Het lage BTW Tarief is daarom van toepassing bij de volgende watersoorten:

 • leidingwater;
 • gedestilleerd water;
 • gesteriliseerd of gedemineraliseerd water voor voeding;
 • warm water;
 • oppervlaktewater en regenwater dat gebruikt wordt voor niet-consumptieve doeleinden. Voor spoelwerkzaamheden en het beregenen van gewassen.

Gedestilleerd water. Is water in de zuiverste vorm en dit water wordt vervolgens verhit en gekookt. Onzuivere materialen blijven daarom op de bodem achter en de stoom wordt opgevangen. Het is daarom zuivere waterdamp en het water wordt nogmaals gefilterd. Na dit proces resteert gedestilleerd water. Het water is vervolgens voor 99,99% vrij van vervuiling of andere stoffen. Omdat deze filtering is toegepast.

Water BTW hoog tarief

Het hoge BTW tarief is daarom van toepassingen bij de volgende watersoorten.

 • Zeewater;
 • Rivierwater;
 • Gedemineraliseerd water. (gedemineraliseerd, ontijzerd en onthard water);
 • IJs (bevroren water);
 • Stoom.

BTW Gedemineraliseerd waterBTW Gedemineraliseerd water

Gedemineraliseerd water wordt veel gebruikt in de industrie. De kwaliteit van gedemineraliseerd water kan worden weergegeven. Dit gebeurt vervolgens in elektrische geleidbaarheid. Van het Gedemineraliseerd water. Leidingwater heeft een elektrische geleidbaarheid tussen de 300 tot 700 µS/cm. Gedemineraliseerd water kent een geleidbaarheid van ≤ 0,2 µS/cm. Gedemineraliseerd water kopen kan via Aqua Solid met hoge kwaliteit.

Diensten Water BTW laag

Het lage BTW tarief is van toepassing op diensten die rechtstreeks verband houden. En dat met de levering van water. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan

 • Het aanleggen, verplaatsen, onderhouden, herstellen en verhuren van watermeters. Maar ook brandleidingen, bouwleidingen, dienstleidingen en standpijpen;
 • Het aansluiten op het openbare leidingnet van een woonhuis;
 • Aanleggen van een tijdelijke (huis)aansluiting op het leidingnet;
 • Inspecteren van binnenhuisaansluitingen en het controleren van watermeetinrichtingen;
 • Sluiten en openen van een dienstkraan bij de aanvang/ En vervolgens het beëindigen van de waterlevering;
 • Transport- en arbeidskosten bij levering van water aan schepen, maar ook land- en tuinbouwbedrijven en bij tijdelijke aansluitingen;
 • Vergoedingen om de afsluiting van de watertoevoer om vervolgens wanbetaling te voorkomen.

Diensten Water BTW hoog

De volgende diensten vallen vervolgens ook onder het 21%-tarief:

 • plaatsen, onderhouden en testen van brandkranen;
 • aansluiten van een binnenleiding op een brandleiding;
 • testen van tanks en meetinstrumenten;
 • inspecteren van waterleidingen en installaties. Op de aanwezigheid van legionellabacteriën;
 • laboratoriumwerkzaamheden.