BTW aftrek factuurvereisten herstel mogelijk

factuurvereistenOnlangs heeft het Europese Hof belangrijke uitspraken gedaan over de btw vooraftrek in het kader van factuurvereisten. Deze zijn belangrijk om rekening mee te houden bij een eventuele belastingcontrole of eigen controle op uw inkoopfacturen/

Factuurvereisten BTW aftrek

Als ondernemer mag u de aan u in rekening gebrachte btw op een inkoopfactuur verrekenen (of terugvragen). Voorwaarde is dat de factuur van uw leverancier voldoet aan de factuurvereisten. Het gaat daarbij vooral om de vermelding van de naam van de leverancier als de afnemer en de bijbehorende gegevens. Ook dienen goederen en of diensten duidelijk te zijn gespecificeerd op de factuur. De factuurbedragen zowel inclusief als exclusief btw mogen uiteraard niet ontbreken.

Gebrek btw factuurvereisten btw

U dient zelf actief te controleren of elke inkoopfactuur voldoet aan de gestelde vereisten. De belastingdienst controleert hier ook actief op. Volgens het besluit administratieve verplichtingen voor de omzetbelastingen mag u bij een licht gebrek toch de btw in aftrek brengen. Stel dat de naam van de afnemer niet juist is vermeld maar er kan geen misverstand bestaan over de afnemers identiteit mag de btw worden verrekend.

Bij het alleen vermelden van een postbusnummer is geen sprake van correctie identificatie. Volgens de wet (artikel 35a Wet op de omzetbelasting 1968) dient het volledige en feitelijke vestigingsadres van zowel de afnemer als de leverancier te zijn vermeld.

Herstel gebrek factuurvereisten btw

Het Europese Hof van Justitie heeft beslist dat het Nederlandse beleid te streng is. Het Hof vindt dat gebreken moeten kunnen worden hersteld met aanvullende informatie. Een ontbrekend BTW ID nummer mag bijvoorbeeld achteraf nog worden aangeleverd. Ook een gebrekkige omschrijving van de levering van diensten of goederen mag met een specificatie worden aangevuld.

U kunt dus, ook achteraf, nog aanvullende informatie aanleveren aan de belastingdienst om toch uw btw voorheffing te mogen verrekenen. Uiteraard verdient het de aanbeveling om het direct goed te doen. Dus bij het verzenden van uw eigen facturen, maar ook tijdige en zorgvuldige controle van uw inkoopfacturen.